KKTC’de emlak satin almak

Dikkat
Yatırım! 3+1 daire 6 yıl taksitle
daireler
335 000 GBP
Yatırım! 3+1 daire 6 yıl taksitle
147 m2
3+1
GİRNE, Tatlısu

Kuzey Kıbrıs'ta özel ya da ticari bir taşınmaz satın alırken resmi olarak kayıtlı avukat / avukat tarafından işletilmesi önerilir. Avukat, hukuki sürecin alıcı / alıcıyı ilgilendiren en iyi şekilde uygulandığından ve adım adım size rehberlik etmesinden emin olmaktır.

Aşağıda satın alma işlemini ve faydalı bulabileceğiniz birkaç gerçeği anlayabilmeniz için bazı bilgiler verilmektedir:.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin yeni kanunları uyarınca KKTC vatandaşı olmayanların mülkün yalnızca bir konuttan oluşması koşuluyla, hane başına en fazla 5 donum alana kadar tek bir mülkiyet hakkına sahiptir. Hükümet önceki politika uyarınca, eşlerin tek bir hane almasına izin verilirdi ve aralarından birisi bir mülk satın almaya hak kazanırdı. Fakat, İçişleri Bakanlığı görevlileri, bu politikanın değiştirildiğini ve eşlerin her birinin ayrı ayrı bir mülk satın alabileceğini doğrulamıştır.

Devir prosedürü seçtiğiniz mülkiyet hakkında bilgi edinmek için avukatla ilk görüşmeyle başlar. Bu görüşmede, mülkiyetin ayrıntıları, mülkün fiyatı, ödeme planı, satıcı ile uzlaştığınız gayri resmi sözleşmeler ve dahil edilen maddeler konuşulur. Bu aşamada Kuzey Kıbrıs'tan uzakta yaşıyorsanız sizden özel vekaletname alıyoruz. Bu vekaletnameyi Kuzey Kıbrıs'taki taşınmaz malları satın almak için ve alımınız sırasında sizin adınıza hareket edebilmemiz için kullanıyoruz.

...

Ardından, çıkarlarınızın mümkün olduğunca korunması için tasarlanmış bir Satış Sözleşmesi hazırlanacaktır. Tüm taraflar (Satıcı ve Alıcı) taslak sözleşmeyi onayladıktan sonra sözleşme tadil edilmiş hali ile imzalanacaktır. Ekler de dahil olmak üzere her sayfada baş harfler yazılmalı ve Satış Sözleşmesine tanık olunmalıdır. Orijinal Satış Sözleşmesinin bir kopyasını elinizde güvende tutmalısınız. Satış Sözleşmesinden önce veya sonrasında sözlü bir anlaşmanın anlaşmaya dahil olmamış olması nedeniyle, Sözleşme'ye ekli maddeleri incelemiş olduğnuza dikkat edin.

38/07 madde kapsamında, sözleşmelerin depoziti sözleşme tarihinden itibaren 21 gün içinde Kaza Tapu Amirliği’ne yatırılmalı ve kayıt yapılabilmesi için % 0,5 oranındaki damga vergisinin ödenmesi zorunludur. Satış sözleşmesi kaydedildikten sonra, mülk başka bir üçüncü şahsa satılacak şekilde korunur ve Sözleşme sonraki müracaatlara göre öncelik verir.

Ardından, KKTC dışındaki vatandaşlar tarafından taşınmaz mal satın alınması, 52/2008 sayılı Kanun uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından onaylanmış olması nedeniyle Bakanlar Kuruluna başvuruda bulunulacaktır. Başvurunuz sırasında başvurunuz ile birlikte, tapu sicili, site planı kopyası, sizin tarafınızdan doldurulan satın alma izni başvuru formu, ikamet yerinizdeki polis karakolundan alınan polis sicil belgesi, İçişleri Bakanlığına bildirilmelidir. Sözleşmeye taraf olmak veya devralmak için izine gerek duyulmaz. Bakanlar kurulu satın alma izni başvurunuzu işleme koyarken, tapu, askeri ve göçmenlik makamlarından aramalar yapacaktır. Bunların olumlu olması koşuluyla izin alınacaktır. Yapılan hemen hemen tüm başvurulara izin verilmekte olup, nadiren reddedilmesinin ana sebepleri arasında, stratejik bir askeri tesisin yeri ve yakınlığı ve satın alanın İnterpol seviyedeki ceza öyküsünden kaynaklanmaktadır. İzin işleminin tamamlanması uzun zaman alabilir; Mevcut tahmini 4-6 ay civarındadır. Fakat bu, mülkünüze girme veya mülkün kiralanmasını veya muhtemelen mülkün satılmasını engellemez - standart uygulamada, biz genellikle sözleşmenin atanabilir olduğundan emin oluruz.

Satın alma izniniz onaylandıktan sonra, mülkün değerlemesi için gerekli bütün değerleme formları doldurulacaktır. Tapu devri nedeniyle istenilen vergiler ödenir ve tapu isminin adına kaydedilir (tapu devri nedeniyle ödenmesi gereken vergiler için lütfen Gayrimenkul İşlemleri İle İlgili Vergilerle İlgili Rehberimize başvurun). Bizi tapu devrine katılmamız için avukat olarak yetkilendirmişseniz, Kaza Tapu Amirliğinde bulunmanız gerekmez, biz sizin adınıza orada bulunuruz.

Evinizin teslim alınması söz konusu olduğunda, sözleşmeniz kapsamında bitmediği takdirde, teslim almayı reddedebilirsiniz. Kayıp / kusurlu işin bitimini müteakiben ev teslimini almak isterseniz, teslimatın hoşgörü ile karşılanmadığından emin olmak için Satıcı'dan imzalı bir taahhütte bulunmanız gerekir. Satış Sözleşmesi uyarınca Mülkiyet'e geçebilirsiniz, ek belgeler gerekli değildir. Lütfen, sözleşmedeki ödemeler için makbuzlarınızı / banka makbuzlarınızı sakladığınızdan emin olun.

Kuzey Kıbrıs'ta Görüşmek Dileğiyle
sonraki makale