Mülkiyet i şlemleri i çi n vergi bi lgi lendi rmesi

Dikkat
daireler
199 990 GBP
108 m2
2+1
Gazimağusa, Boğaz

Herhangi bir mülk satış işleminde üç ana vergi sistemi vardır (hibe mülkler için farklı vergi uygulanır). Bu vergiler:

  • Kaza Tapu Amirliğine ödenen transfer ücreti
  • Vergi Dairesine ödenmesi gereken sermaye kazançları vergisi
  • Vergi Dairesine ödenecek KDV olmak üzere sınıflandırılır.

Sermaye kazançları genellikle satıcı tarafından ödenecek ve transfer ücreti genellikle alıcı tarafından ödenecektir (Bu ancak Satış Sözleşmesindeki taraflarca değiştirilebilir). Fakat, KDV taraflar tarafından anlaşılan Satış Sözleşmesinin şartlarına tabidir (Yani, satış fiyatının KDV'yi içermesi veya hariç tutması).

Verilen vergi miktarı, satıcının bir 'profesyonel satıcı' olup olmadığına bağlıdır (Yani, işlemin ticari nitelikte olup olmadığı veya kazanç amaçlı olup olmadığı). Aşağıdaki tablo, buna göre yapılan vergi yüzdeliklerini göstermektedir. Bu tablodaki üç vergi türünün tümüde mülkün değerlendirilen değer yüzdeleridir. Bu değerler, devirden hemen önce gerçekleştirilmiştir. Değerlendirilen değer, değerlendirme tarihi itibariyle belirtilen mülktür. Yani mülkte yeni bir yapı varsa, bu mülkün değerinin değerlendirilmesine dahil edilecektir.

TRANSFER ÜCRETİ

Ödenecek transfer ücreti, tapu siciline % 3 ödeme opsiyonu ile satın alınan mülkün değerlendirilmesi üzerinden % 6'dır. Bu seçenek hakkı kullanıldıktan sonra, gelecekteki transferler için ödenecek ücret% 6'dır.

MÜLKİYET İŞLEMLERİ İÇİN KDV

KDV, yalnızca satıcının bir 'profesyonel satıcı' olduğu satışlarda vergilendirilir. 'Profesyonel satıcı', bir yılda üçü aşkın mülk satan şirket veya bir kişidir. Ayni zamanda inşaat veya gayrimenkul işinde olduğu varsayılan ve profesyonel bir satıcı olarak kabul edilen bir kişide olabilir.

KDV oranı %5’tir. KDV, mülkiyet devri gerçekleştiğinde yürürlükte olan oranda ödenecektir. KDV oranı artmadan önce sözleşmenizi imzalamışsanız ve/veya mülkünüze el koymuş olsanız bile, mülkün unvanı henüz adınıza aktarılamazsa, bu transfer gerçekleştiğinde yeni oranda KDV ödeyeceksiniz.

Mülkünüzün satın alınmasında KDV ödemekle yükümlü olup olmayacağınızı belirlerken aşağıdakileri sağlamanız gerekir:

satıcının yukarıda tanımlandığı gibi profesyonel bir satıcı olup olmadığ

sözleşmenizde KDV’nin ödemesi gerekip gerekmediği yer alıyorsa. Sözleşmenin KDV'den açıkça söz etmediği durumlarda, Satın alma fiyatına KDV’nin dahil olduğu düşünülmektedir.

SERMAYE KAZANÇ VERGİSİ

Sermaye Kazançları Vergisi, genellikle sözleşmede aksi öngörülmedikçe Satıcı tarafından ödenir.

Mülkümün satışı üzerine Sermaye Kazanç Vergisi ödeme zorunluğu, özel bir şahsa mı yoksa profesyonel bir satıcı olduğuna (yukarıda tanımlandığı gibi) bağlıdır:

Her özel kişiye, ömrü boyunca bir kez vergi ücretsiz satış seçeneği sunmaktadır (yaklaşık 1 dönümü aşmayan bir ev ve arazi için). Bu seçeneği kullanırsanız, satışta Sermaye Kazanç Vergisi'nden sorumlu olmayacaksınız. Sonraki tüm satışlarda, Sermaye Kazanç Vergisi, bir yılda 3'den fazla mülk satmadığınız sürece % 3.5 oranında ödenecek ve bu da sizi profesyonel bir satıcı yapacaktır.

Profesyonel satıcılar için vergi muafiyeti hakları yoktur. Sermaye Kazançları Vergisi, her satışta% 6.25 oranında ödenecektir.

Sözleşme yapmadan mülkü satarsanız Sermaye Kazanç Vergisi ödemek zorunda kalmazsınız. Fakat, Satış Sözleşmesini imzaladıktan sonra 2 ay içinde ödeme yaparsanız sözleşme bedelinin% 0,005'inde ücretlendirilen sözleşmeye damga vergisini ödemeniz gerekecektir.Sözleşme imzalandıktan sonra 2-6 ay içinde ödeme yaparsanız bu miktar 2 ile çarpılır ve bu süre sonunda ödeme yaparsanız ödemeniz gereken miktar 3 kat artar.

Oturum izni
sonraki makale